دسته‌بندی نشده

فقط شروع کن

مدتی است که مدام کار انتشار اولین پست وبلاگ را به تاخیر می‌اندازم. چون دلم می‌خواهد حاصل اولین پست، چیزی خاص و ماندگار باشد. ولی حالا که فکر می‌کنم، این وسواس در شروع کار نتیجه‌ای جز در جا زدن و خاک خوردن این وبلاگ نخواهد داشت. تجربه این را به من ثابت کرده است. بیش از سه سال از خریدن این دامنه و راه‌اندازی وبلاگ می‌گذرد. سال اول با ذوق و شوق فراوان، چند پست در آن کاشتم. اتفاقا از اولین پستی که نوشته بودم هم خوشم می‌آمد. عنوانش را یادم است: "روز اولین‌ها". تا حد زیادی منطبق با انتظاراتی...