معرفی یک لینک خوب برای شروع وبلاگ نویسی

پیدا کردن ایده برای نوشتن در وبلاگ یکی از سخت ترین کارهاست. اینکه خودت را مقید کنی به هر روز انتشار حداقل یک پست ولی برنامه مدونی برای تولید چیزی بدردبخور نداشته باشی کار را سخت تر هم می کند.

ادامه مطلب