چه کنیم که مجبور به دوباره خوانی نشویم؟
کتابخوانی

چه کنیم که مجبور به دوباره خوانی نشویم؟

من آدم فراموشکاری هستم. مسائلی که در دامنه فراموشی من قرار می‌گیرند هم بسیار متنوع هستند. از اسم دوست دوران تحصیل گرفته تا نکته‌ای راجع به برنامه نویسی که چندی پیش یاد گرفته‌ام یا شاید از همه بدتر، محتوای کتابی که ماه‌ها و سال‌ها پیش خوانده‌ام. در این پست می‌خواهم به مقوله فراموش کردن کتاب‌ها و راه غلبه بر آن بپردازم.