کمی هم شعر بخوان

همیشه عاشق کتاب خواندن بودم. از هر موضوع و محتوایی. داستانی، تاریخی، گاهی علمی و انواع مختلف دیگر. وقتی کتابی زیر دستم باشد واقعا فرقی نمی کند که از چه ژانری باشد. بهرحال حتی شده در حد چند صفحه اش

ادامه مطلب